Československé pohraničí 1938-1939: události osudného roku 1938

Ocenění Moderní web 2005. Tato stránka byla zařazena do katalogu nadprůměrně kvalitních prací českých a slovenských tvůrců webových stránek.

Značka ModerníWeb.CZ

Náš banner pro vaše stránky. Předem děkujeme, že na nás odkazujete.

Banner 88x31 - Československé pohraničí 1938-1939

Partneři projektu:

MILITARY ZONE - Militaryzone.cz

Rok 1938

Československá republika se prakticky od roku 1933 nalézá ve stavu bezprostředního ohrožení nacistickým Německem. V dubnu 1938 přednesli K.H.Frank a Konrad Henlein na sjezdu Sudetendeutsche Partei v Karlových Varech tzv. osm karlovarských požadavků - navrhli vytvoření státu ve státě. Avšak jejich pravým cílem bylo rozbití Československé republiky a následné připojení pohraničních oblastí k Velkoněmecké říši.

Hitler v květnu 1938 vyslal k našim hranicím část své armády. Odpovědí naší vlády bylo vyhlášení částečné mobilizace. Vrcholí výstavba železobetonové obranné linie podél hranic.

Poté, co Německo na jaře rozpoutalo štvavou kampaň proti Československu za připojení Sudet, posílá britská vláda 31.8.1938 lorda Runcimana, který má na své diplomatické misi po Československu pozorovat situaci a podat zprávu o stavu německé menšiny na našem území. Runciman se však nechává hostit na sudetoněmeckých statcích a jen z čistého donucení odjíždí za prezidentem Benešem.

Dne 12.9.1938 Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku otevřeně vystupuje proti Československu. Sudetští Němci reagují po svém a poslech projevu se stává signálem k otevřenému povstání - tzv. hnědému puči. Pohraniční oblasti Československa se stávají terčem útoků běsnících a zfanatizovaných henleinovců a vláda je nucena vyhlásit stanné právo. Padají první vystřely světového konfliktu, který neměl v historii lidstva obdoby. Druhá světová válka má první oběti.

Naše vláda podává dne 22.9. demisi a prezident Edvard Beneš vyhlašuje o den později všeobecnou mobilizaci. Západ reaguje velice zdrženlivě. Na Mussoliniho doporučení je dne 29.9.1938, za účasti Anglie, Francie, Německa a Itálie, svolána konference v Mnichově. Během jednání, ke kterému nebyli zástupci Československa vůbec připuštěni, se zúčastněné mocnosti dohodnou na podstoupení části našeho území Německu. Praha je pouze vyrozuměna. Dne 30.9.1938 přijímá Československo mnichovský diktát s účinností od 1.10.1938. Jedna z nejvyspělejších demokracií tehdejší Evropy tak v podstatě přestala existovat.

 

úvodní stránka | nahoru | zpět | tisk stránky | Články lze kopírovat jen se svolením autorů
© 2005 Design Jirka Převrátil | © 2005-2006 Obsah - Jirka Převrátil

Militaryzone.cz - Přehledný online katalog klubů vojenské historie - KVH Webhosting poskytuje Český hosting